ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Απόφοιτος Α.ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στο τμήμα ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ των Τεχνολογικών Εφαρμογών

Κ 6947121165
Γιάννης Τσαγκέτας
john@tsagketas.gr
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Απόφοιτος Α.ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ στο τμήμα ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ των Τεχνολογικών Εφαρμογών.

Κ 6947121166
Νιόβη Τσαγκέτα
niobi@tsagketas.gr
Λίγα λόγια για εμάς
Επικοινωνία
Τ 22710 25704
tsagketas.gr
Copyright © 2016
All rights reserved.
design + develop