Πτηνοτροφείο
Αρμόλια Χίος
2007 / Μελέτη - Κατασκευή
Η μελέτη αφορά μια πτηνοτροφική μοναδα.
Η μονάδα αποτελείτε απο 3 κτίρια.
Το ενα κτίριο είναι οι θαλάμοι εκτρωφής των πτηνών. Σε επαφή είναι το σφαγείο με τον ψυκτικό θάλαμο. Η αποθήκη και το γραφείο είναι σε ξεχωριστό κτίριο παράλληλα με τους θαλάμους.

Επικοινωνία
Τ 22710 25704
tsagketas.gr
Copyright © 2016
All rights reserved.
design + develop